Nässpray stoppas

Nässpray och näsdroppar som ska förhindra sängvätning hos framför allt barn kan ge allvarliga biverkningar, och stoppas därför i hela EU.
Sedan tidigare är det känt att läkemedel med det hormonliknande ämnet desmopressin* kan ge allvarliga biverkningar, framför allt rubbningar i salt- och vattenbalansen, allvarliga förgiftningssymtom och kramper.
För att minska biverkningsrisken har man därför rekommenderat att barnet ska dricka så lite som möjligt flera timmar före och efter medicineringen, samt att bara använda preparaten vid speciella tillfällen och var tredje månad göra uppehåll i medicineringen.
Nu har nya utredningar visat att biverkningarna ökar när man ger medicinen i form av nässpray eller näsdroppar. All användning av sådana läkemedel stoppas därför omedelbart i hela EU.
Använding av läkemedlen i tablettform är fortfarande tillåten.

* Preparat som är godkända i Sverige är Minirin, Desmopressin Alpharma och Desmopressin Nordic.

Källa: Svenska Dagbladet