Leksaken i barnmenyn kan vara farlig för små barn

Presenterna man får med snabbmatskedjornas barnmenyer passar ofta inte för barn under tre år.

Leksaken man får när man köper barnmenyn på olika snabbmatsrestauranger brukar vara poppis bland barn – även barn under tre år, visar en runtfrågning av Konsumentverket. Men leksaken är ofta för äldre barn. Det är därför viktigt att snabbmatskedjorna är tydliga med vilken ålder deras leksaker riktar sig till. Och att de kan erbjuda en alternativ leksak för de yngre barnen, utan smådelar som kan lossna, menar Konsumentverket.

Inga allvarliga brister

I en marknadskontroll av leksakerna i barnmenyer har Konsumentverket skickat 17 leksaker på provning – och man har inte upptäckt några allvarliga brister. Endast i två fall var förpackningsmaterialet felaktigt.

Var uppmärksam

Det är viktigt att upptäcka fel tidigt (till exempel lösa delar) för att motverka att incidenter inträffar och att barn – i värsta fall – skadas. Därför måste kontrollen av rutinerna för reklamationer och klagomål på leksakerna bli bättre, för att man tidigare ska kunna upptäcka brister hos leksakerna, menar Konsumentverket.

Läs mer på Konsumentverkets hemsida.