Kronan återkallar sittvagnen Syskon

Har du vagnen Kronan Syskon? Då behöver du byta ut sittdelsramen. Kontakta info@kronan.com för mer info.

Så här skriver Kronan:

”Fallrisk på grund av sprickbildning i infästning på Kronan Syskon sittdel.

Syskon har två individuellt vändbara sittdelar. Det kan uppstå fallrisk på grund av brott i infästningen när du fäster sittdelen på chassi. Vi uppmanar dig att vara försiktig vid användning av sittdelen tills den är ersatt med ny uppdaterad sittdelsram. Kronan återkallar denna produkt genom att ersätta sittdelen utan klädsel med nya uppdaterad sittdelsram. Den beräknade leveranstiden på åtgärdade sittdelar är ca 10 veckor, när du har kontaktat oss så kommer vi löpande informera om leveranstid.

Det är mycket viktigt att du följer följande säkerhetsanvisningar:

  1. Säkerställ att infästningen inte har några sprickor och att infästningen är hel.
  2. Max vikt för sittdelen är 15 kg, överlasta inte vagnen.
  3. Använd alltid sele när du låter ditt barn åka i vagnen.
  4. Lämna aldrig barnet utan uppsikt.

Om du har en Kronan Syskon skall du kontakta oss via e-post: info@kronan.com. Uppge: Återkallelse och dina sittdelars serienummer i ämnesraden. Du hittar sittdelens serienummer på staget under sittplattan där grenbandet på selen är fäst. I mailet ber vi dig uppge ordernummer eller bifoga giltigt kvitto, adress och mobilnummer.