Allvarliga säkerhetsbrister på leklanden

När Konsumentverket besökte 11 olika lekland fann de allvarliga säkerhetsbrister hos samtliga. Bland de allvarligaste bristerna var ställen där barnen riskerar att strypas.

I takt med att antalet lekland har ökat dramatiskt de senaste åren har även olyckorna blivit fler med bland annat allvarliga skallskador och frakturer, skriver Testfakta. Därför har Konsumentverket besökt ­11 svenska lekland, och resultatet är nedslående. Alla dessa har allvarliga säkerhetsbrister.
– Det är mycket oroväckande att det finns så många allvarliga brister i säkerheten. Tyvärr finns det en stor okunskap bland dem som driver leklanden, säger Annika Ahlberg vid Konsumentverket till Testfakta.

Bland de allvarligaste felen man hittade var olika ställen där barnet riskerar att strypas. Detta fanns på alla undersökta lekland.
– Det handlar om snören och sladdar eller hål i nät som blivit större där barn kan fastna med huvud och hals. Det rör sig både om rena konstruktionsfel och om slitagefel. Här måste man bli mycket bättre på att utföra regelbundna kontroller av leklanden.

Ett annat vanligt fel är att det inte finns tillräckligt med stötdämpande material kring hoppborgar.

Konsumentverket är också kritiskt till att många lekland säger att ”all lek sker på egen risk”. Enligt myndigheten kan företagen inte friskriva sig från ansvar på detta sätt.