Varning för småleksaker

Konsumentverket varnar för farliga småleksaker.

Konsumentverket varnar för farliga småleksaker.

Konsumentverket har i en marknadskontroll granskat små bollar, visselpipor och ballonger med misstänkt kvävningsrisk.
19 av 38 bollar och 7 av 8 visselpipor uppfyllde inte uppfyllde kraven i EU:s säkerhetsstandard. Dessutom saknade 8 av 27 ballongpaket varningstext.

Små bollar
Små bollar har orsakat ett 50-tal dödsfall utomlands.
Om barn stoppar små bollar i munnen kan de fastna i munhålan och täppa till luftflödet. Bollar, leksaksägg och andra ovala eller rundade leksaker ska därför ha en diameter som är större än en golfbolls.

Visselpipor
Visselpipor får inte heller vara så små att barn kan sätta dem i halsen och kvävas. Om små leksaker går ner i en så kallad testcylinder, som är stor som ett barns strupe, så finns det risk för kvävning – och om visselpipan sitter fast i ett långt snöre eller en lång ögla ska det medfölja en varning om stryprisk för små barn.

Ballonger
Ballonger kan också utgöra en kvävningsrisk. I USA är omkring 45 dödsfall kända sedan barn har sugit in trasiga ballonger i luftvägarna, och i Sverige har ett sådant dödsfall inträffat.
På grund av denna risk ska ballongförpackningar ha en varning om att barn under åtta år ska vara under tillsyn när de leker med ballonger. I vissa fall krävs också varning för smådelar.

Wanda Geisendorf, barnsäkerhetsexpert vid Konsumentverket, anser det anmärkningsvärt att farliga leksaker finns kvar i butikerna trots att det i flera år varit känt att de inte uppfyller svensk och europeisk säkerhetsstandard.
– Alla varor som säljs måste vara säkra. Det är oacceptabelt att leksaker som inte uppfyller säkerhetskraven finns i butikerna.
Som förälder skall man se upp särskilt vid barnkalas när många barn är i farten och säkerheten kan vara svår att övervaka, säger hon:
– Jag tror att föräldrar känner till att smådelar kan vara farliga. Men jag tror inte att alla känner till att ballonger kan vara farliga för barn under åtta år, att visselpipor kan kväva barn under 14 år och att bollar kan vara farliga även om de inte går i en testcylindern.
Konsumentverket har stoppat försäljningen av de visselpipor som kan orsaka kvävning, men varnar för att de fortfarande kan finnas i hemmen.

Källa: konsumentverket.se och dn.se  

Ladda ner

Ladda ner