Varning för bedragare!

Alla välkända varumärken riskerar att utnyttjas i tvivelaktiga syften. Tyvärr har detta nu drabbat Vi Föräldrar.

Vi har uppmärksammats på att en för oss okänd man ringer upp personer och påstår sig arbeta med en telefonundersökning för Vi Föräldrars räkning. Mannen ställer inledningsvis frågor om ens familjesituation, men övergår sedan till att ställa närgångna frågor om personens sexliv. Den här mannen har ingen koppling till Vi Föräldrar.

Vi Föräldrar genomför visserligen undersökningar med jämna mellanrum men då oftast genom vår panel som du kan anmäla dig till här.