Var femte kvinna drabbas av inkontinens efter förlossningen

Fetma är en riskfaktor.

Ett år efter förlossningen lider var femte kvinna av urinläckage, visar en studie av barnmorskan och doktoranden Erica Schytt vid Karolinska institutet.
De största riskfaktorerna för ansträngningsinkontinens är att vara omföderska, förstoppning, vaginal förlossning samt hög ålder och fetma.
Kejsarsnitt halverar risken, men det ska inte tas som argument för att bli snittad eftersom snitt medför andra och svåra risker, säger Erica Schytt.

Källa: Aftonbladets internetupplaga