Vad är CE-märkning?


Vad är CE-märkning?

Fråga

Jag bor for närvarande i Grekland. I er artikel om hängmatstolar står det om svensk standard och europeisk standard. Det står också att stolarna inte får vara CE-märkta.
Här i Grekland är nästan allt CE-märkt och jag undrar vad är CE-märkning? Och varför ska stolarna inte vara det? Är de icke godkända om de bara är CE- märkta?

Susanne

Svar

Vår säkerhetsexpert Ulla Stålbo, som arbetat med barnsäkerhet på Konsumentverket i många år och som deltagit i EU-arbetet med barnsäkerhet, svarar att CE-märkningen är förvirrande och det diskuteras om märkningen ska försvinna.

För det första är CE-märket inte avsett för konsumenter utan det är en information till myndigheter, främst till tullen.
För det andra får CE-märket bara finnas på vissa produkter. Bland konsumentvaror får det endast finnas på leksaker, hjälmar, flytvästar och elartiklar. Hängstolar får alltså inte vara CE-märkta. Alla andra varor, bland annat hängstolar,  faller under den så kallade produktsäkerhetslagen.

För en del varor (bland annat  spjälsängar, matstolar, hängstolar) finns en europeisk standard framtagen. I Sverige har vi sedan i många fall antagit den europeiska standarden som svensk standard.
EN + ett nummer visar att en produkt är godkänd enligt den europeiska standarden och SS + ett nummer visar att den uppfyller den svenska standarden. Att en produkt har en sådan standardmärkning visar att den uppfyller vissa minimikrav när det gäller säkerhet. Det är därför man ska titta efter de numren.

Felaktiga CE-märken sätts oftast på varor av okunskap. Men det kan också vara medvetet, ett sätt att marknadsföra varan. Märket sätts dit eftersom det ger kunderna intrycket av att varan är testad och säker, vilket den alltså inte är.

Redaktionen