Ultraljud kan mäta urinproduktion

Svenska forskare har tagit fram en ny metod att mäta fosters urinproduktion.

Svenska forskare har tagit fram ny metod att mäta urinproduktion hos foster.

Forskare vid Sahlgrenska akademin har tagit fram en metod att via ultraljud mäta urinproduktionen hos foster.
Via ett beräkningsprogram, som kan monteras in i vanliga ultraljudsmaskiner, kan man följa hur urinblåsan fylls och töms hos foster.
Överläkare Mats Fägerquist ser metoden som ett komplement till de metoder som idag används för att övervaka foster vid komplicerade graviditeter.
Foster som får blod med för lågt syreinnehåll från moderkakan bildar mindre urin än normalt. En del av dem växer långsammare än förväntat.

Källa: Metro/TT