Universitetssjukhus bäst för extremt tidigt födda

Överlevnaden högst på universitetssjukhus.

Överlevnaden är högre för extremt tidigt födda barn som föds på universitetssjukhus.

Överlevnaden för mycket för tidigt födda barn är lika på länssjukhus och universitetssjukhus, visar en ny svensk studie. Men för de allra minsta barnen, de som är födda minst tolv veckor för tidigt, är överlevnaden högre om födseln har skett på ett universitetssjukhus.
Syftet med studien, som är publicerad i tidskriften Pediatrics, var att studera vilken effekt vårdnivån har på överlevnaden.
Studien kan dock inte ge några säkra svar på orsakerna till skillnaden mellan länssjukhus och universitetssjukhus – men den beror inte på att länssjukhusen har svårare och mer akuta graviditetskomplikationer.
Extremt för tidigt födda barn behöver en högspecialiserad och personalintensiv vård där många yrkeskategorier bidrar med olika kompetenser.
– Universitetsklinikernas större erfarenhet att vårda dessa barn slår förmodligen igenom i statistiken, menar Stefan Johansson, studiens huvudförfattare.