Ultraljud på kul?

Experter avråder.

För blivande föräldrar kan det vara lockande att göra ett tredimensionellt ultraljud hos något av de privata företag som numera erbjuder sådana, men experter avråder.
– Ett ultraljud innebär att man tillför energi till kvinnans kropp och fostrets. Hittills har forskningen inte funnit bevis för negativa effekter av detta, men man kan inte heller säga att det är hundraprocentigt ofarligt, säger Karel Marsál, professor vid avdelningen för obstetrik och gynekologi på Universitetssjukhuset i Lund.
Expertgrupper i Europa har nyliget yttrat sig mot ultraljud på gravida i syfte att få ”souvenirbilder”. Bilder bör bara tas om inte tiden för den del av ultraljudet som görs av medicinska skäl förlängs, anser man också.
Karel Marsál sitter med i expertgrupper för ultraljudssäkerhet hos en europeisk och en världsomspännande paraplyorganisation. Det yttrande som världsorganisationen kommer att formulera i oktober, kommer enligt honom att avråda från onödiga ultraljud.
Att göra ett trediimensionellt ultraljud kan för de blivande föräldrarna kosta mellan 1 200 och 1 600 kronor.

Källa: Dagens Medicins internetupplaga