Allvarliga teman i tvååringars berättelser

När små barn tar initiativ till att berätta i förskolan handlar det ofta om allvarliga teman som saknad, sinnen, rädsla och lust, visar en avhandling av Elin Eriksen Ødegaard vid Göteborgs universitet.
När förskolläraren tog initiativet i planerade aktiviteter kunde berättelsernas teman handla om sådant som djur eller räknetal, men när tvååriga pojkar tog initiativet var temat vuxna män, och gärna sjörövare eller tomtenissar.
De vuxna på förskolan visade ambivalens till aggressiva mansfigurer som sjörövare men delade barnens engagemang för jultomtar. Det tolkar Elin Eriksen Ødegaard som att förskollärarens samhällsuppdrag att arbeta för jämställdhet gör det lättare att acceptera en snäll och givmild mansfigur som jultomten.
– Men det som såg ut att handla om aggressiva sjörövare kunde lika gärna handla om att utforska och förstå hur det är att vara rädd. Det fanns alltså paradoxer i barns berättelser, säger Elin Eriksen Ødegaard.
Avhandlingen bygger på fältstudier från måltidssamtalen vid norsk förskola.