TV kan skada små barn

Ju mer småbarn tittar på tv, desto större är risken för koncentrationsproblem, enligt en undersökning.

För varje timme ett småbarn dagligen tittar på tv ökar risken att det senare ska drabbas av koncentrationssvårigheter med tio procent. Det visar en ny undersökning från USA.

Undersökningen, som gjorts av forskare vid Children’s Hospital and Regional Medical Center i Seattle, publiceras i det nya numret av facktidskriften Pediatrics.

I studien ingår 1 345 barn i ett- och treårsåldern som sedan återigen har undersökts när de fyllt sju år.
I sjuårsåldern visade de barnen som tittat mycket på tv, mer än en timme om dagen, symptom som rastlöshet, förvirring, koncentrationssvårigheter och svårigheter att fokusera.

Enligt forskarna har man i studien tagit hänsyn till andra faktorer som kan ha påverkat resultatet.

Resultatet stöder tidigare forskning som också visat tv-tittandets negativa effekter och styrker American Academy of Pediatrics rekommendation att barn under två år inte ska titta på tv alls.

I undersökningen har forskarna inte undersökt vad barnen tittat på, men enligt Dimitri Christakis, barnläkare på Seattlesjukhuset, finns det mycket som tyder på att snabba klipp är särskilt skadliga.

– Det nyfödda barnets hjärna utvecklas mycket snabbt under de första två till tre åren. Vi vet från studier på nyfödda råttor att deras hjärnors arkitektur förändras om de utsätts för olika nivåer av intellektuell stimulans, säger Dimitri Christakis till AP.

Källa: DN