Mycket tv kan vara skadligt

Barns aggressiva beteende kan förklaras med för mycket tv-tittande.

Aggressivt beteende hos barn kan förklaras av för mycket tv-tittande, enligt studier.

Statens folkhälsoinstitut har gjort en genomgång av ett 40-tal studier om tv-tittande från Sverige, USA, Polen och Israel. Oavsett effekter av social bakgrund påverkas barnen, är den slutsats man har kommit fram till.
Mellan 2 och 4 procent av utagerande och aggressiva beteenden hos barn kan inte förklaras på annat sätt än att barnen tittar för mycket på tv, menar Sven Bremberg, barnexpert på Folkhälsoinstitutet.
– Det ligger nära till hands att uppfatta resultaten så. Det är ganska mycket våldsinslag i tv, säger han.
Enligt studien är också tv-tittande orsaken till övervikt hos ett av hundra barn.

Källa: Metro