Fler bor trångt

Särskilt ensamstående med barn har blivit mer trångbodda.

Särskilt ensamstående med barn har blivit mer trångbodda.

I stort har trångboddheten inte förändrats särskilt mycket under de senaste 20 åren – man räknar med att en miljon vuxna svenskar är trångbodda. Men tittar man på vissa enskilda grupper – ensamstående föräldrar med barn, utrikesfödda och hushåll med låga inkomster och många barn – så har trångboddheten ökat under de senaste tio åren, enligt en rapport från Boverket.
Målsättningen bör vara att alla barn ska ha tillgång till ett eget rum, anser Boverket.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga/TT