Tioåringar vaccineras mot kikhosta

Alla tioåringar ska få en fjärde påfyllnadsdos av kikhostevaccin.

Kommande skolår ska alla tioåringar i landet få en fjärde påfyllnadsdos av kikhostevaccin. Det beslutade socialstyrelsen efter rapporter om en ökning av antalet sjukdomsfall.
I dag får barn sitt tredje och sista vaccin genom det allmänna vaccinationsprogrammet när det är tolv månader.
Skolhälsovården kommer att svara för vaccineringen i samband med att barnen vaccineras mot difteri och stelkramp.

Källa: SvD