Aktiv vård räddar för tidigt födda

Fler för tidigt födda räddas, men andelen svåra handikapp ökar inte.

Fler för tidigt födda barn har räddats, men andelen svåra handikapp har inte ökat.

Under åren 1992 till 1998 föddes 224 barn extremt för tidigt – mellan 23:e och 25:e graviditetsveckan – vid Akademiska sjukhuset i Uppsala eller Norrlands universitetssjukhus i Umeå.
Trots att man räddat fler sjuka barn till livet har inte andelen barn med svåra handikapp ökat, visade en utvärdering av barnen.
Farhågorna om att räddningen av extremt för tidiga barn skulle öka andelen barn med hjärnskador och andra handikapp är helt ogrundade, anser man därmed – men en förutsättning är att intensivvård sätts in omedelbart efter förlossningen.

Källa: netdoktor.se/Upsala Nya tidnings nätupplaga