Svenskar föder färre barn

Svenskar föder färre barn igen. För första gången på tio år vänder kurvan nedåt.

Den stora babyboomen under 2000-talet har brutits. I tio år har antalet födda barn ökat något för varje år, men 2011 var året då trenden vände. Förra året föddes det 111 770 barn – vilket är 3 871 färre än under 2010. Antalet pojkar var något högre än antalet flickor, så som det brukar, 54 565 flickor och 57 205 pojkar.
     – Det är så mycket som spelar in men att det varierar över tid är helt naturligt. Beror på antalet kvinnor i rätt ålder och när man får sitt första barn, säger Lena Bernhardtz på Statistiska Centralbyrån, som tagit fram siffrorna. Förra gången vi hade en statistiktopp i Sverige på antalet födslar var mellan 1980- och 1990-talet för att sedan drastiskt sjunka till historiskt låga siffror. Nu har vi alltså varit inne i en ökning igen sedan början på 2000-talet.