Svåra upplevelser bakom kejsarsnitt

Psykosocialt stöd kan hjälpa kvinnor att våga föda vaginalt.

Psykosocialt stöd kan hjälpa kvinnor att våga föda vaginalt.

Kvinnor som vill föda med kejsarsnitt har många gånger varit med om svåra saker som gör att de helt enkelt inte vågar att föda vaginalt.
Enligt en norsk studie där 164 gravida kvinnor deltog ville 86 föda med kejsarsnitt.
Hälfen av dem hade tidigare utsatts för något fysiskt övergrepp och en stor del hade även haft ångest eller varit deprimerade. Även problem som ätstörningar förekom hos kvinnorna.
Enligt den svenska barnmorskan Ingegerd Nilsson är det ofta sårbara kvinnor som av olika anledningar inte vill föda vaginalt. Hon menar att antalet kejsarsnitt skulle kunna halveras om dessa kvinnor fick rätt hjälp och behandling.
I den norska undersökningen valde 74 av de 86 kvinnorna att föda vaginalt efter att ha fått hjälp av ett psykosocialt team på sjukhuset.

Källa: Aftonbladets nätupplaga