Ökad stress hos föräldrar till allvarligt sjuka

Föräldrar till allvarligt sjuka barn utvecklar psykisk stress, visar svensk studie.

Föräldrar till allvarligt sjuka barn utvecklar psykisk stress, visar svensk studie.

Stödet till familjer med allvarligt sjuka barn måste kopplas till barnets sjukdom. Det är slutsatsen i en svensk studie som presenteras i den amerikanska vetenskapliga tisdkriften The Journal of Pediatrics.
Den psykiska stressen hos föräldrar med allvarligt sjuka barn överstiger inte bara normala nivåer markant, utan varierar också med vilken typ av sjukdom barnet har.
Studien uppmätte bland annat en markant högre stress de första åren efter en cancerdiagnos. I dessa fall sjönk stressen i ett 10-årsperspektiv och närmade sig sedan normal nivå.
Hos föräldrar till barn med diabetes uppmättes däremot en bestående ökad stress.