Spara smart till första boendet

Spara efter förmåga men börja bospara till ditt barn tidigt. Det är expertens råd till alla småbarnsföräldrar.

Många 20-plussare, särskilt i städerna, bor kvar hemma, enligt Scb. Skälet brukar vara att de inte har råd med kontantinsatsen som behövs för att kunna köpa en bostad – och att hyresrätterna blir allt färre.

Att ofrivilligt bo ihop kan bli jobbigt, hur mycket man än älskar varandra. Så hur kan du göra för att undvika att det ska bli så för er familj om 18–20 år?

För det första: Toppen att du börjar tänka på det när ditt barn är litet! Att ha en lång tidshorisont är A och O när det gäller pengar som ska växa. För det andra: Ställ barnet i den kommunala bostadskön redan nu (googla bostadskö och den ort där du tänker dig att ditt barn kommer att vilja bo). Oftast kan man inte ställa sig där förrän man är 16–18 år, men det finns privatvärdar som har andra regler. Och för det tredje (det här är viktigast!): Se till att börja spara, hur långt borta det än kan verka nu när du sitter med din bebis i knät.

Läs mer: 69 smarta spartips för barnfamiljer

Hur mycket ska jag spara till mitt barn?

– Spara efter förmåga. Börja med lite varje månad som dras från ditt konto via en stående överföring och sätts in på ett konto för barnet. Även små belopp blir stora över tid, säger Fredrik Pettersson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå som ger oberoende och kostnadsfri vägledning till privatpersoner om bank och finans.

– Det du behöver göra är att ställa dig två frågor: i vems namn vill du spara och vilken sparform vill du ha.

Fredrik Pettersson vid konsumenternas Bank- och finansbyra.

Fredrik Pettersson, Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Om du sparar på ett konto i ditt eget namn disponerar du över pengarna tills du väljer att överlåta dem på ditt barn. Fredrik Pettersson rekommenderar det.

– Men för att vara på den säkra sidan kan det vara bra att skriva i sitt testamente att pengarna på kontot ska gå till ditt barn, annars finns det en risk att pengarna går till din partner eller andra barn – inte det barn pengarna var ämnade för.

Man kan till exempel spara i Kapitalförsäkring med sitt barn som förmånstagare och då bestämmer man själv när pengarna ska betalas ut till hen.

Om man istället väljer att spara i barnets namn är det barnet självt som bestämmer över sparandet när hen fyller 18.

Välj på vilket sätt du vill spara

Nästa fråga du ska ställa dig är vilken sparform du vill ha. Du kan välja att spara till ditt barns framtida boende i madrassen, i guld, i konst, på bankkonto, i aktier – möjligheterna är många. Du kan också bospara, till exempel hos HSB, SKB, Bostadsrätterna och Riksbyggen. Då har du ett sparkonto kopplat till ett av de företagen, och du får ett visst antal bopoäng varje år du sparar.

Att bospara till sina barn i ett bostadsbolag kan ge dem förtur till företagets nybyggda bostäder (som dock ofta dyra att bo i) eller poäng för att komma fram i kön till företagets hyresrätter.

– Anledningen till att man bosparar är framför allt att man vill spara bopoäng – för räntan på själva sparandet är låg. Men även detta med bopoäng är värt att se över. Hur många poäng behöver du egentligen komma upp i för att ha chans till eget boende om 18–20 år, finns det en rimlig chans? Kolla det innan du väljer och jämför räntor och avgifter, för villkoren skiljer sig mellan de olika aktörerna, säger Fredrik Pettersson.

Säkert sparande med vanligt bankkonto

Du kan också välja att spara pengar till första bostaden på ett vanligt bankkonto. Det är det vanligaste sättet att spara. Men eftersom räntan på sparande nu är så låg, kommer inflationen äta upp en eventuell avkastning, och dina pengar ”växer inte”. Samtidigt är bankkontot ett säkert sparande (förutsatt att det finns en insättningsgaranti som innebär att du alltid får tillbaka dina pengar upp till 950 000 kronor från staten, även om banken går i konkurs).

Fonder – ett bra sparande på lång sikt

Hur lönar det sig bäst att spara sin hundralapp till barnet var månad? Det beror på, är det korta svaret.

Enligt en undersökning från Länsförsäkringar behöver man spara nästan dubbelt så stor summa i 18 år på sparkonto, jämfört med i aktiefonder, för att komma upp i samma slutsumma. Dock måste man alltid ta med i beräkningen att det finns risker med aktier och fonder – de kan falla i värde, och man kan förlora pengar.

VAD KAN HÄNDA MED 100-LAPPEN?

Säg att du sparar 100 kr/månaden från ditt barn föds. Räknar man på en avkastning på 12,10 %* per år i snitt om du väljer en fond blir det 94 104 kronor (som ska beskattas) till ditt barn när hen fyller 20 år. Men går börsen dåligt kan det bli mindre och du kan förlora pengar.
Om du sparar samma summa över lika lång tid i vanligt sparkonto med 1 % ränta** per år i snitt blir det 26 565 kronor.

*Stockholmsbörsen har i snitt ökat med 12.10 % i avkastning per år under perioden 2004-2014. Källa: Nasdaq OMX.

** Räntan på vanliga sparkonton i större banker ligger på lägre nivåer än 1% idag, ofta är det ingen ränta alls. Men där är pengarna säkra.

– Men sparar man långsiktigt, som man ju gör när barnet är litet, tycker jag att aktiefonder är bra att spara i eftersom de både kan ge bra avkastning och öka i värde, säger Fredrik Pettersson.

En grundformel som brukar nämnas i ekonomiartiklar apropå att spara långsiktigt är 70/30. Med det menas 70 procent av sparandet i aktiefonder och 30 procent på sparkonton. Om börsen går upp överför man vinsten till sitt sparkonto för att hålla balansen till 70/30 – annars blir ”aktiefondandelen” för stor, och sparandet för riskutsatt.

Alltså 70 kronor av den månatliga ”sparhundralappen”  i fonder och 30 kronor på sparkontot. När barnet blir tonåring kan man vända på skalan så att 70 procent av pengarna ska vara säkra på vanligt bankkonto innan det är dags att plocka ut dem.

Vågar man satsa pengar i aktier när man själv inte har så stor koll?

– Det finns inga garantier, men historiskt sett har det varit en uppgång på börsen – på längre sikt. Så om man sparar under ett barns uppväxt, under så lång tid som 18–20 år, och sprider ut sitt aktieinnehav på olika företag, borde det gå bra – bara man har tid att vänta in nästa uppgång, säger Fredrik Pettersson.

Han rekommenderar ett regelbundet sparande i fonder, lite varje månad, eftersom man då minskar risken att råka köpa eller sälja vid ”fel” tillfälle – alltså när värdet på fonden är högt eller lågt värderat.

Ett gemensamt konto för syskon

När det gäller att spara till barn brukar man föreslå ISK (investeringssparkonto) eller KF (kapitalförsäkring, där man kan sätta barnet som förmånstagare). I de kontona kan man spara i till exempel aktiefonder.

– Det är bra att prata med sin bank innan man väljer sparform så att det blir rätt för din familj, säger Fredrik Pettersson.

Läs mer: Spara till barnen – experternas bästa tips

Han förklarar att ISK och KF beskattas lite annorlunda än ett vanligt fondsparkonto. Och att för- och nackdelar med olika typer av beskattning är bra att diskutera med sin bank innan man sätter igång, så att  det blir rätt. för en själv.

Det är klokt att sprida sparandet och därmed också sprida riskerna, och ha exempelvis en USA-fond, en Sverigefond och en Europafond, menar han.

Om man har flera barn är det bästa att man har ett enda sparande till syskonen, som en kapitalförsäkring, för att det ska bli rättvist. Det kontot startas när äldsta barnet föds och sedan läggs småsyskonen till som förmånstagare efterhand.

– Alla barn äger en lika stor andel. Då kan man successivt plocka ut pengar härifrån när barnen blivit vuxna, säger Fredrik Pettersson.