Solvett i simskolan

Strålskyddsinstitutet satsar på att utbilda barnen.

Känner du till skuggtestet? Att om skuggan är kortare än kroppen så ska man vara försiktig i solen?
Det är en av de saker som alla barn som i sommar går i Livräddningssällskapets simskolor i Stockholm Göteborg, Tylösand och på Gotland ska lära sig – och nästa år ska utbildningen i solvett nå barn i hela landet.
Satsningen är en del av ett nystartat samarbete mellan Statens strålskyddsinstitut, SSI, och Livräddningssällskapet. Syftet är att ge barnen grundläggande kunskaper om solen och hur man skyddar sig.
– Barn är känsligare, de är ute mycket och vi vet att den som bränner sig ofta löper större risk att utveckla hudcancer, säger Hélène Asp, utredare på SSI.

Källa: DN:s internetupplaga