”Smygreklam i Nicke Nyfiken”

Barnfilmen Nicke Nyfiken bryter mot lagen, anser Konsumentverket.

Barnfilmen bryter mot lagen, anser Konsumentverket.

I en av scenerna i den tecknade filmen Nicke Nyfiken framgår det tydligt vilka bananer som den nyfikna apan tycker är godast.
Detta har fått Konsumentverket att reagera. Filmen bryter både mot marknadsföringslagen och näringslivets etiska regler, anser man:
– Enligt lagen ska all reklam vara identifierbar och kunna särskiljas, inte vara inbakad i en saga på det här sättet, säger Åsa Persson på Konsumentverket.
Enligt Internationalla handelskammarens grundregler för reklam får företag inte heller utnyttja barns naturliga godtrohet, men det är precis vad bananföretaget gör, menar Åsa Persson, bland annat eftersom scenen med bananmärket visas på företagets hemsida.
– Det är riktigt fult när det riktas mot barn som ändå har svårt att särskilja reklam, säger Åsa Persson.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga