Stora skillnader i barns hälsa

Barn mår bäst där villapriserna är höga.

Barn mår bäst i områden där villapriserna är höga.

Barn i Sverige mår bra, generellt sett. Under de senaste tio åren har barns hälsa till och med förbättrats från 90,3 till 93,2 på en skala där 100 är högst.
Men skillnaderna mellan olika kommuner är stora, och barnhälsan verkar vara allra bäst bland barn i förorterna till de tre storstäderna – samma orter där villapriserna är högst, konstaterar pediatrikprofessorn Lennart Köhler som har gjort en studie på uppdrag av Rädda Barnen.
De indikatorer som har använts för att fastställa hälsoindex i rapporten är:
• Andel barn vars mammor har rökt under graviditeten
• Andel barn som fortfarande ammas vid fyra månaders ålder
• Andel barn som vid födseln väger under 2 500 gram
• Andel barn som har vårdats på sjukhus för yttre skador
• Andel barn som har fullbordat sin MPR-vaccination
• Andel flickor under 18 år som har genomgått abort
Det övergripande syftet med Rädda Barnens studie är att se i vilken mån svenska kommuner lever upp till FN:s barnkonvention.