Många barn kan inte simma

Över 7 000 elever i årskurs 5 kan inte simma.

Över 7 000 elever i årskurs 5 kan inte simma.

I slutet av det femte skolåret ska eleverna kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten. Det framgår av kursplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan, och det är kommunerna som ansvarar för att kursplanen följs och att alla elever ges förutsättningar att nå upp till målen.
Men 7 369 elever i årskurs 5 är inte simkunniga, visar Skolverkets tillsyn av simkunnighet, som omfattar alla elever i årskurs 5 i såväl de fristående som de kommunala skolorna i landet.
Skolverket har riktat kritik mot 14 procent av kommunerna och 3 procent av de fristående skolorna för att de inte har undervisat eleverna i simning på skoltid.
De har också riktat kritik mot 26 procent av kommunerna och 7 procent av de fristående skolorna för att de inte gett eleverna förutsättningar att praktiskt lära sig hur man hanterar nödsituationer vid vatten.