Färska siffror från Socialstyrelsen visar att rökning bland spädbarnsmammor fortsätter att minska.

Mellan 2000 och 2007 har rökningen bland spädbarnsmammor minskat med 3,5 procentenheter.

Vilka risker innebär det egentligen att röka eller snusa under graviditeten?

Hur många lyckas sluta, och är det farligt att använda nikotinläkemedel?

Här får du svar på ett antal frågor om rökning och snusning i samband med graviditet.

Rökning under graviditet…

 • ökar risken för att föda ett dödfött barn (risken ökar med 50 procent).
 • ökar risken för missfall.
 • ökar risken för moderkaksavlossning.
 • orsakar sämre tillväxt (födelsevikten till rökande mammors barn har i flera studier visat sig vara omkring 200 gram lägre).
 • ökar enligt en del studier risken för missbildningar.
 • ökar risken för komplikationer under förlossningen.
 • ökar risken för plötslig spädbarnsdöd.
 • ökar risken för astmasjukdomar under barndomen.
 • ökar risken för koncentrationssvårigheter hos barnet.
Gravid kvinna klipper sönder cigaretter

Foto: Getty Images/iStockphoto

Allt fler gravida kvinnor lyckas sluta röka.

Ju mer man röker, desto mer ökar flera av riskerna,n enligt Karin Pettersson, överläkare vid förlossningskliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge – och att riskerna ökar beror framför allt på att man som rökare får en dåligt fungerande moderkaka. Moderkakan får svårare att transportera näring till fostret och slaggprodukter från fostret.

– Men det bästa är att kvinnor som slutar röka under den första tredjedelen av graviditeten inte längre har någon ökad risk för att till exempel få ett dödfött barn, säger Karin Pettersson.

Det faktum att barn till rökande mammor i genomsnitt har en lägre födelsevikt, brukar få en del rökande kvinnor att reagera, berättar Ann Post:

– De kan säga: ”Det stämmer inte, mitt barn vägde jättemycket fast jag rökte”. Och så kan det förstås vara, men generellt väger barn till rökande mammor mindre. Ett par hundra gram mindre kan man tycka är väldigt lite, men det visar på att barnet inte får vad det behöver i magen.

Snusning under graviditet kan…

 • öka risken för havandeskapsförgiftning.
 • öka risken för att barnet ska födas för tidigt (mer än om den blivande mamman röker).
 • minska födelsevikten hos de snusande mammornas barn med i genomsnitt 40 gram.

Det visade den första kartläggningen av snusets effekter under graviditeten, som presenterades för ett par år sedan. Den måste dock bekräftas av fler studier för att resultaten ska anses mer säkerställda, enligt Sven Cnattingius, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet.

Många har länge hävdat att snusning skadar fostret. Exakt hur har de inte kunnat visa, men eftersom både snus och cigaretter innehåller nikotin så har det antagits att rökningens skadeverkningar är giltiga även för snusning.

– Sannolikt är det värre att röka – när man röker så får man ju i sig så mycket mer än nikotinet via röken. Men vi vet inte, säger Ann Post.

Kvinna håller i en dosa snus

Foto: Getty Images/iStockphoto

Att snusa under graviditeten kan innebära att barnet föds för tidigt.

Så många (eller få?) lyckas sluta

Så här stor andel av dem som slutar röka är rökfria ett år senare:

 • De som slutar spontant (t ex i samband med nyårslöfte): 2–3 procent.
 • De som använder nikotinläkemedel: 6–8 procent.
 • De som dessutom har fått stödsamtal, individuellt eller i grupp: 25–30 procent.

Bland gravida är det omkring hälften som slutar. De allra flesta förblir rökfria under hela graviditeten, men återfallsfrekvensen är hög. När barnet är fött och amningen avslutad är det nära hälften som börjar röka igen, berättar Ann Post:

– De har alltså inte haft motivation att sluta röka för egen del. De har låtit bli för barnets skull

Rökning och snusning i siffror

Var femte kvinna röker. 20,3 procent av kvinnorna i Sverige röker tre månader innan de blir gravida. 2,5 procent snusar.

Omkring hälften slutar när de blir gravida.
I graviditetsvecka 8–12 har andelen rökare minskat till 9,6 procent. Andelen snusare har minskat till 1,4 procent.

I sen graviditet har fler slutat.
 I graviditetsvecka 30–32 har andelen rökare minskat ännu mer, till 7,0 procent. Andelen snusare har minskat till 0,6 procent.

Unga kvinnor röker mest. I åldersgruppen 16–19 år, är 54,7 procent rökare tre månader före graviditeten, 29,9 procent i tidig graviditet och 23,1 procent i slutet av graviditeten. I åldersgruppen 20–24, år är 36,6 procent rökare tre månader före graviditeten, 17,4 procent i tidig graviditet och 12,9 procent i sen graviditet.

När barnet är fött:
När barnet är mellan 0 och fyra veckor röker 6,9 procent av mammorna – och 12,6 procent av papporna.

Många börjar röka igen.
När barnet är åtta månader har andelen rökande mammor ökat till 8,4 procent. Andelen rökande pappor har minskat marginellt till 12,4 procent.

Stor skillnad mellan kommuner.
Andelen rökande gravida varierar stort mellan olika kommuner. Lägst andel rökare finns i Danderyd (1 procent) samt Täby och Lidingö (2 procent). Stört andel finns i Markaryd (27 procent).

Andelen snusare varierar också.
Även andelen snusande gravida varierar stort. I Stockholms län snusar 1 procent av de gravida, i Jämtlands län 9 procent.

Kraftig minskning.
Dagens siffra med omkring 10 procent gravida rökare är, i jämförelse med siffran från 1983, låg. Då rökte 30 procent av de gravida kvinnorna.

Uppgifterna är  hämtade från Socialstyrelsens rapport ”Tobaksvanor bland   gravida och spädbarnsföräldrar 2003.”

Är nikotinläkemedel eller nikotinplåster farligt?

Om man inte kan sluta röka, är det ändå okej att ta hjälp av nikotinläkemedel?

Möss som utsätts för nikotin får en mycket oregelbunden andning, svårare att vakna och lägre halter av stresshormon i binjurarna. Det visade bland annat en svensk-fransk studie som publicerades förra året.

Alla tre faktorer kan, hos ett barn, öka risken för plötslig spädbarnsdöd.

– Om gravida och ammande kvinnor undvek alla former av nikotinbruk skulle vi nästan kunna nå en nollvision när det gäller plötslig spädbarnsdöd, kommenterade barnläkaren Hugo Lagercrantz resultaten.

Sedan dess har han, tillsammans med kollegerna Göran Wennergren och Bernt Alm, föreslagit nya råd för att minska antalet fall av plötslig spädbarnsdöd. Ett av förslagen är att allt bruk av nikotin bör undvikas under graviditet och amning.

”Kvinnor som inte kan sluta röka bör inte använda nikotinplåster eller nikotintuggummi som ersättning. Kognitiv terapi kan vara ett alternativ för att lyckas med att sluta röka, skrev de tre läkarna i Läkartidningen.”

Person sätter ett nikotinplåster på armen

Nikotinplåster rekommenderas av de flesta inte under graviditeten.

I början av året fick en spansk studie stor uppmärksamhet i svenska medier. Forskarna larmade om att nikotinplåster kan vara farligare för fostret än rökning, eftersom de i studier hade sett att risken för missbildningar var högre bland foster vars mammor hade använt nikotinplåster än hos foster vars mammor hade rökt.

Det svenska läkemedelsverket har dock underkänt studien, och ändrar därmed inte sin rekommendation om nikotinläkemedel och gravida. Läkemedelsverkets rekommendation innebär att gravida bör undvika all form av nikotin, men om det visar sig vara omöjligt för kvinnan att sluta röka kan hon, i samråd med läkare, använda nikotinersättning.

Josef Milerad
är docent vid Karolinska institutet och medicinsk chefredaktör för Läkartidningen. Han har, på uppdrag av världshälsoorganisationen WHO, gått igenom den senaste litteraturen om nikotin och graviditet tillsammans med Ed Mitchell, australisk professor i barnmedicin. Deras slutsats är att all typ av nikotin kan skada fostret.

– Man har sett vissa avvikelser hos barn till rökande mammor, framför allt vad gäller andningsfunktion, hjärtverksamhet och svårigheter att vakna upp vid stress, till exempel om barnet inte får tillräckligt med syre. Dessa avvikelser har sedan kunnat återskapas i djurförsök genom att utsätta dräktiga djur för nikotin utan tobaksrök, säger han.
– Jag tror inte att allmänheten och kvinnorna är medvetna om riskerna, men nikotinet i cigaretter är inte farligare än det nikotin man får i sig när man tuggar nikotintuggummi eller sätter på sig ett nikotinplåster. Det är viktigt att veta.

Barbro Holm Ivarsson
är Folkhälsoinstitutets expert på tobaksavvänjning.

– Totalt sett måste rökning vara farligare för fostret än nikotinläkemedel, men nikotinläkemedel är inte ofarligt, det visar sig mer och mer, säger hon.

Som hon ser det finns det i huvudsak tre viktiga åtgärder för att minska antalet gravida rökare:

– Det första är att kvinnor som vill ha barn rekommenderas att sluta röka innan de blir gravida – då kan de använda nikotinläkemedel som hjälp. Det andra är att gravida som vill sluta röka får så mycket stöd av sina barnmorskor att de kan klara det utan nikotinläkemedel. Det tredje är att de gravida som ändå känner att de måste ha nikotinläkemedel inte väljer nikotinplåster, utan tuggummi eller tablett av den svagaste sorten, som man bara tar när man känner att man behöver det.

Artikeln publicerades i Vi Föräldrar Gravid 2/2006