Kejsarsnitt ökar risk

Risken att barnet avlider nästan tredubblas, enligt studie.

Risken att barnet avlider nästan tredubblas vid kejsarsnitt utan medicinska orsaker.

Under åren 1998 till 2001 genomfördes i USA över sex miljoner förlossningar där mamman under graviditeten inte hade några medicinska risker eller blivit snittade tidigare. Av de barn som föddes vaginalt avled 62 av 100 000 under spädbarnstiden. Av de barn som föddes med kejsarsnitt avled nästan tre gånger fler, 177 av 100 000.
– Vi vill inte skrämma upp kvinnor som står inför ett kommande kejsarsnitt, risken att barnet ska dö är fortfarande väldigt liten. Men läkare och gravida kvinnor måste överväga den ökade risken, säger Marian MacDorman, läkare och statistiker vid det statliga amerikanska National centre for health statistics som har gjort studien.
Även Magnus Hagmar, förlossningsöverläkare vid kvinnokliniken på Nyköpings lasarett, menar att undersökningen pekar på en riskökning som måste beaktas.
– Vården måste nu varna blivande mammor för att snittet i sig kan innebära en ökad risk för barnet. Jag kommer i alla fall att göra det, säger han.
I Sverige har andelen kejsarsnitt ökat från 5,6 procent år 1973 till 16,8 procent år 2004.

Källa: Dagens Nyheter