Resistenta löss i Sverige?

Huvudlöss kan vara resistenta mot lusmedel.

En stor del av huvudlössen i Sverige kan vara resistenta mot lusmedel.

I vissa områden i Danmark är upp till 72 procent av huvudlössen resistenta mot lusmedel.
– Vi vet i dag inte om vi har resistenta löss i Sverige. Men jag ser ingen anledning till att det skulle se annorlunda ut än i Danmark, säger Ingrid Trolin, läkare på Läkemedelsverket.
Lössen sprids ofta på skolor och förskolor vid terminsstarter. Det är därför bra om föräldrar undersöker om barnen har löss innan terminen börjar.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga