Sexlivet har försämrats


Sexlivet har försämrats

Fråga

Jag är 27 år och har fött sex barn. Mitt problem är att jag blivit så stor nertill. Mitt yngsta barn är över året. Jag har verkligen försökt med knipövningar men utan förbättringar. Min sambo och jag klarar oftast inte att genomföra ett samlag på grund av att det känns för lite för honom.
Läkaren jag var hos sa att det är bara att knipa på, att jag fött rätt många barn och att då kan det bli så. Min man och jag har under så många år levt med ett underbart sexliv men nu ser det ut som om jag får glömma det och gå vidare?

Sexbarnsmor

Svar

Att hitta tillbaka till det fungerande sexliv man hade före förlossningen kan vara bekymmersamt. Ibland kan besvären hänga samman med kroppsliga förändringar, så det är viktigt att göra en gynekologisk undersökning. Men även psykisk omställning kan ligga bakom ett förändrat och försämrat sexliv.
Det första råd som ofta ges är att träna knipövningar. Vid BB-avdelningarna och vid återbesöksmottagningarna knutna till förlossningsklinikerna finns ofta information att få. På vissa kliniker finns det specialutbildade sjukgymnaster och uroterapeuter som tillsammans med gynekologen brukar instruera hur man kan träna upp sin bäckenbottenmuskulatur.
Om man trots knipträning under en längre period inte ser någon förbättring är det viktigt att man genomgår en gynekologisk undersökning igen. Det sexuella samspelet med partnern är också en viktig del att ta hänsyn till. Ibland kan störningar här, till exempel ett ändrat beteende i förspelet, ligga bakom ändringar i sexlivet.
Jag tycker att det är viktigt att du får kontakt med en gynekolog som förstår dina besvär och som kan hjälpa dig. Vid kvinnokliniken arbetar ofta någon av de anställda gynekologerna med sexologiska problem.

Marie Sennström

Ställ en fråga


Klicka här!