Våga prata om sex med ditt barn

Sex är något man kan prata om under hela uppväxten, på barnets egen nivå.
- Passa på i vardagen då det faller sig naturligt, säger Maria Bergström, sexualrådgivare på RFSU.
 

Frågor om kroppen och hur den fungerar kan komma tidigt. Och det är viktigt att barnet får svar.

– Fånga de möjligheter som finns i vardagen, tipsar sexualrådgivaren Maria Bergström. Prata på barnets eget språk. Man behöver inte krångla till det eller berätta allt på en gång.

När barnet får syskon eller någon i omgivningen väntar barn kan man på ett enkelt sätt berätta hur barn blir till.

Ett annat bra tillfälle att prata om kroppen och sexualiteten kan vara när barnet badar och kanske känner på sitt kön.

– Då kan man till exempel säga ”Jag förstår att det känns skönt, men du får göra det när du är ensam.” Bekräfta barnets känsla, men lär det samtidigt gränser utan att skuldbelägga.

Att svara på barnets frågor räcker långt, men föräldrar har också ett ansvar för att ta upp vissa ämnen, anser hon.

– Det kan vara att prata om kroppslig integritet, att barnet har rätt till sin kropp och sina känslor. Man behöver till exempel inte krama någon om man inte vill.

Maria Bergström tycker att vi ska använda de neutrala, etablerade orden ”snopp” och ”snippa”.

– Armbåge heter ju armbåge och inte ”böjen”. Det är viktigt att använda ord som alla förstår.

När Maria Bergströms barn var små hade de en spegel ovanför handfatet som råkade sitta så lågt att de kunde titta på sin snippa när de tvättade sig.

– Det var jättebra, för då kunde vi prata naturligt kring det. ”Där sitter blygdläpparna” och så.

Ska man förmedla att sex inte bara handlar om att ”göra bebisar” utan också om lust?

– Ja absolut! Barn har en egen sexualitet, som inte ska förväxlas med vuxensexualiteten. Det är viktigt att bekräfta barnets känslor.