Mer sex som förälder – det här ökar sexlusten

Bättre sex som förälder i ett parförhållande får de som delar på sysslorna i hemmet, enligt en amerikansk studie. Men VAD är det med jämställdhet som ger bättre sex? Sexualupplysaren svarar.

Föräldrar är mer nöjda med sitt sexliv när de delar på hemmasysslorna, visar en amerikansk studie. Kvinnor är som mest nöjda med sina sexliv när deras partner tar det största ansvaret för barnen, enligt studien.

Detta konstaterade forskare vid Georgia State University i USA efter att ha analyserat svaren från 900 heterosexuella par i en tidigare större studie – Marital Relationship Study.

Ju mer pappan gör hemma, desto mer nöjd är mamman med sexlivet, enligt den här ­studien. Exakt VAD i jämställdheten är det som ger bättre sex?
– En jämställd fördelning av hushålls­arbete är kopplat till färre konflikter, enligt forskare. Om bara den ena tar ansvar för tvätt, disk, matlagning, städning, och barn, leder det till irritation och trötthet, vilket inte främjar sexuell lust. Samma sak gäller förstås för samkönade relationer med två mammor eller pappor. De flesta vill ha ett jämställt förhållande. Det finns idag både som personligt ideal och som samhälls­ideal. Om man når upp till detta ideal innebär det också att man blir mer nöjd med relationen, vilket främjar sexuell lust, säger RFSU:s sexual­upplysare Hans Olsson.

Pappor är nöjda med sexlivet när paret delar rakt av, men inte när han gör mer än hon hemma. Hur tolkar man det?
– Det är troligen med pappor som med mammor, att det är tungt att ha merparten av ­ansvaret. Och ju mer jämställd man upplever sig ju mer ökar också känslan av respekt. Ömsesidig respekt ökar i sin tur lusten att vara nära och att ha sex med den man lever med.

Gäller det alla tror du?
– Inget gäller för alla, men stereotypa könsroller och förväntningar på hur man ska uppträda som man och kvinna har ibland en mycket negativ inverkan på sexlivet; att man känner sig begränsad i vad man får tycka om eller vilka känslor man får uttrycka. Det i sin tur försvårar kommunikationen och ­samspelet mellan personerna.