Mammor mer stressade över maten än pappor

Stress över vardagsmiddagar är vanligare bland kvinnor, där nästan hälften, 46 procent, har dåligt samvete. Bara 31 procent av männen svarar samma sak.

22 procent av kvinnorna känner sig dessutom alltid eller ofta stressade av att planera, handla och laga mat till familjen, jämfört med bara 11 procent bland männen. Det visar en undersökning från middagslevantörföretaget Aptit där 1 000 föräldrar med barn under 18 år svarat på frågor om familjens matvanor.

– Min tolkning är att det är fler kvinnor som bär huvudansvaret för familjens middag och därför får känslan av oro över att inte hinna med att planera, handla och tillaga maten. Ansvar för något ger stress, och stressen blir negativ när den ger dåligt samvete, säger genuspedagogen Lisa Andersson Tengnér till Vi Föräldrar.

– Det finns dessutom förväntningar att leva upp till, som att vara påläst och kunnig för att göra medvetna och ”rätt” val utifrån närings- och miljöaspekter, som också kan bidra till stress eller dåligt samvete.

Hur ser det ut framöver?
– Jag gissar att för de flesta föräldrar känns det som en självklarhet med delat ansvar för familjelivet, särskilt yngre. Kruxet är att det är lätt att glida in i outtalade förväntningar på sig själv och partnern efter att barn tillkommit, och helt plötsligt inse att det blivit så uppdelat som man inte ville., säger Lisa Andersson Tengnér.

Hur blir matlagningen mer jämlik?
– Nyckeln är att vara medveten om vad man som föräldrar önskar och hur det faktiskt är, för att undvika att någon bär på ett outtalat huvudansvar som egentligen skulle vara bådas.

Vad har du för tips till middagsstressade?
– Kör på det som funkar för just er! Jämför er varken med idealbilden av familjelycka, perfekt näringssammansatt middag i full harmoni som reklamen vill förmedla eller de där vännerna som ni tror alltid har de där genomtänkta middagarna.