Öppna förskolor läggs ned

Öppna förskolor är lönsamma. Ända läggs allt fler ned.

Öppna förskolor är lönsamma. Ända läggs allt fler ned.

Över hälften av landets kommuner har ingen öppen förskola.
De flesta kommuner uppger ekonomin som ett skäl till nedläggning.

Men att lägga ned öppna förskolor kan vara en tveksam besparing. Öppen förskola är en verksamhet som når många barn och föräldrar till en låg kostnad. Därmed kan den vara samhällsekonomiskt lönsam på sikt, menar Skolverket i en färsk rapport.
1991 fanns drygt 1 600 öppna förskolor i landet. Hösten 2004 fanns det bara 447 kvar.
Öppna förskolan vänder sig till barn som inte går i förskolan. Den ger service, råd och stöd till föräldrar, och delar av verksamheten riktas ofta till särskilda målgrupper, till exempel unga eller nyblivna föräldrar.
Öppna förskolan riktar sig både till barn och föräldrar. Barnen får möjlighet att träffa andra barn i en pedagogisk gruppverksamhet, medan föräldrarna får träffa andra i samma situation. Familjernas sociala nätverk stärks och föräldrarna får stöd i föräldrarollen, skriver Skolverket i ett pressmeddelande:
– Mycket talar för att öppen förskola kan ses som en generell förebyggande verksamhet som ofta är samhällsekonomiskt lönsam. Den kan medverka till att problem upptäcks och åtgärdas tidigt och därmed förhindra mer kostsamma insatser senare.
Under senare år har så kallade familjecentraler, öppen förskola, barn- och mödrahälsovård och socialtjänst samverkar, blivit vanligare. I dag finns 136 familjecentraler. Det är hundra fler än för sju år sedan.
Tio procent av de öppna förskolorna drivs i enskild regi. Drygt hälften av dessa, totalt 29 verksamheter, drivs av Svenska kyrkan.

Fakta/Öppna förskolan

I skollagen anges öppen förskola som en kompletterande form av förskoleverksamhet.
Det finns ingen skyldighet för kommunerna att tillhandahålla verksamheten. I förarbetena till motsvarande bestämmelse i socialtjänstlagen sägs dock att barn som inte har plats i förskola bör ges generell möjlighet att delta i öppen förskoleverksamhet.
Samma formulering finns i Skolverkets allmänna råd för öppen förskola.

Källa: Skolverket