Extremt tidigt födda ska räddas

"Sjukvården måste satsa på att rädda alla barn som föds levande."

Sjukvården måste satsa på att rädda alla barn som föds levande, slår Socialstyrelsen fast.

Varje år föds omkring 150 barn före graviditetsvecka 26.
Sjukvården har blivit allt skickligare på att rädda för tidigt födda barn. Numera överlever även ett litet antal barn som föds så tidigt som i graviditetsvecka 22, visar en genomgång som en expertgrupp tillsatt av Socialstyrelsen har gjort.
En orsak till att förlossningen kommer igång för tidigt kan vara att barnet har missbildningar. Enstaka extremt tidigt födda barn har också svåra hjärnskador.
Det är ett etiskt problem, konstaterar Socialstyrelsen.
– Man kan inte säga att de här barnen är så skadade att det inte är någon idé att satsa på dem, utan man måste satsa på alla barn som föds levande. Även om de inte visar livstecken vid 22 veckor måste man försöka göra det man kan för att se om de svarar på insatserna, konstaterar Bo Lindblom, chef för Socialstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdelning.
Socialstyrelsens expertgrupp har försökt ta fram en etisk modell för hur man ska tänka och agera som stöd för beslutet om dessa barn.

Källa: DN:s internetupplaga/TT