”Byt ut plastgolven”

Studie visar samband mellan mjukgörare i plast och allergi hos barn.

Ännu en studie visar på samband mellan mjukgörare i plast och allergi hos barn.

– Om man prioriterar sina barns hälsa råder jag till att riva ut PVC-mattorna ur hemmet, säger överläkare Ulf Flodin efter att ännu en studie har visat på samband mellan mjukgörare i plast och allergi hos barn.
Mjukgörare, så kallade ftalatestrar, finns i många plast-produkter, däribland PVC-mattor.
Den svensk-danska forskningsstudien har samlat in damm från golv i barns sovrum för analys. Resultatet visar på högre koncentration av vissa ftalater hos barn med astma och hösnuva jämfört med hos de friska.
– Studien är omsorgsfullt utförd och påkostad. Dessutom är det den tredje i raden av nordiska studier som visar på samband mellan plastmaterial och luftvägssjukdomar hos barn. Därmed är slumpfaktorn betydligt mindre.
Ulf Flodin förklarar att ftalaterna sätter i gång en inflammationsprocess som utvecklar astma och hösnuva. Exakt hur länge barn behöver vara utsatta vet han inte, men studier visar att åtminstone astma kan utvecklas inom en tvåårs-period. Men om PVC-mattorna tas bort tror Ulf Flodin att barn har goda chanser att bli bättre och i vissa fall helt friska.

Källa: Östgötacorrens nätupplaga/TT