Pappaledighet motarbetas

Få av Sveriges största företag uppmuntrar pappaledighet.

Bara tre procent av Sveriges 250 största företag uppmuntrar till pappaledighet genom olika åtgärder

I en studie enligt ledd av Philip Hwang, professor vid Göteborgs universitet, uppgav en tredjedel av företagen att de var positiva till pappaledighet. En lika stor andel såg pappaledighet som något ofrånkomligt ont, och resten var uttalat negativa.
Ju viktigare den anställde är för företaget, desto mer månar företagen om att ordna en lösning som den anställde blir nöjd med. Om företaget däremot är tveksam till personen kan pappaledighet leda till sådant som omplacering och lönsänkning.
– Det finns en paragraf i jämställdhetslagen om att föräldrar ska kunna förena arbete och föräldraskap. Det är viktigt att trycka på att även män omfattas av den paragrafen, säger Pia Engström Lindgren, ställföreträdande jämställdhetsombudsman.

Källa: Metro/Forskning & Framsteg