Pappor kan få bättre minne

Att bli pappa innebär inte bara att hela tillvaron förändras. Hjärnan gör det också.

Forskaren Yevgenia Kozorovitskiy och hennes kollegor vid Princeton University i USA har upptäckt stora förändringar i hjärnorna på de vitörade marmosetter – en liten kloapa som utmärker sig i djurvärlden genom att hannarna tar aktiv del i omvårdnaden av sina ungar – som är pappor.
Faderskapet gav bland annat upphov till fler kopplingar mellan nervcellerna och större aktivitet i frontalloben, det område i hjärnan som svarar för planering och minneshantering och som hos människor också svarar för rationellt tänkande, impulskontroll och konsekvensanalys.
Faderskapet ledde också till att aporna blev känsligare för hormonet vasopressin som dels är viktigt för salt- och vätskebalansen men som också räknas som ett anknytnings- och må-bra-hormon i största allmänhet
Tidigare studier på primater, inklusive människan, har också visat att faderskap leder till genomgripande hormonella förändringar. Som vanligt kan man dock inte säga vad som är hönan och vad som är ägget – kommer hormonerna först och därefter viljan till omhändertagande, eller är det tvärtom?

Källa: Sydsvenskans internetupplaga/TT