Baby blues för pappor

Inte bara mammor drabbas av depression efter förlossningen.

Inte bara mammor drabbas av depression efter förlossningen.

Omkring fyra procent av nyblivna pappor kan drabbas av någon form av depression efter förlossningen, visar en studie på drygt 8 000 nyblivna fäder.
Forskarna från universiteten i Oxford och Bristol menar att sjukvården bör söka efter tecken på depression hos nyblivna pappor, och vid behov erbjuda behandling.

Källa: Vetenskapsradions hemsida