Ökad vikt graviditetsrisk

Om kvinnor ökar i vikt efter första graviditeten ökar också riskerna för komplikationer vid andra graviditeten.

Mammor som ökar i vikt efter första graviditeten drabbas oftare av
havandesksapsförgiftning, graviditetsdiabetes och blodtryckssjukdomar i
samband med andra graviditeten. Deras barn föds oftare med kejsarsnitt,
har högre födelsevikt och dör i högre utsträckning under slutet av
graviditeten.
Det visar en svensk studie som har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Lancet.
Sven
Cnattingius, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet i Solna
som har gjort studien, anser att alla nyblivna mammor bör försöka
återgå till den vikt de hade innan de blev gravida.

Källa: Dagens Nyheters internetupplagaLäs mer på DN:s hemsida