”Kaffelarmet överdrivet”

Svensk professor är skeptisk mot de amerikanska rönen. 

De amerikanska rönen om att gravida kvinnor inte bör dricka för mycket kaffe är överdrivna, anser Eva Rylander, professor på Karolinska institutet.

– Finns det ett samband mellan koffein och missfall så är det inte särskilt starkt. Det finns i dag inte tillräckligt med stöd för sambandet, utan behövs bättre underlag, säger Eva Rylander till Dagens Nyheter.