Oro över jobb

Föräldralediga oroar sig över jobbet.

Vad händer på jobbet när jag är föräldraledig?

Det är en fråga som många småbarnsföräldrar oroar sig över, enligt en undersökning bland 1 000 medlemmar i TCO-förbunden.

Bland dem under 35 år var nära 20 procent stressade över att drabbas negativt i sin karriär eller utveckling på jobbet när de var föräldralediga.

I samma åldersgrupp ansåg nära 70 procent att facket bör bli ett bättre stöd i sådana frågor.

Eva Nordmark, ordförande i SKTF, håller med:

– Föräldralediga riskerar att halka efter i karriär och lön under ledigheten, trots att de också ska ha samma möjlighet till lönesamtal som övriga anställda. Dessutom vet inte många att de ibland har rätt till extra föräldrapenning enligt kollektivavtalet förutom föäldraersättningen från Försäkringskassan. Facket kan bli bättre både på att stödja föräldralediga och på att informera om deras rättigheter.