Allt färre öppna förskolor

Sveriges kommuner fortsätter att lägga ned öppna förskolor.

Sveriges kommuner fortsätter att lägga ned öppna förskolor.

1991 fanns 1 644 öppna förskolor i Sverige. Hösten 2004 fanns bara 447 kvar, visar statistik som Skolverket publicerar idag. Det är 104 färre än året innan.
Drygt hälften av landets kommuner – 149 stycken – har inte någon öppen förskola alls. Ett tiotal komuner, däribland Solna och Markaryd, rapporterar däremot att de har fler öppna förskolor 2004 än 2003.
Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att göra en kartläggning av varför så många öppna förskolor läggs ner.
Öppna förskolor tar emot barn och föräldrar som är hemma på dagarna. Många av besökarna är nyblivna föräldrar och deras barn.