Havandeskapspenning bedöms olika

Man måste bo i rätt kommun för att få havandeskapspenning.

Man måste bo i rätt kommun för att få havandeskapspenning.

Två gravida socialarbetare med identiska jobb inom socialförvaltningen i Malmö fick likadana intyg av arbetsgivaren om att de riskerade att utsättas för våld eller hot om våld på jobbet.
Den ena kvinnan bodde i Lund, den andra i Malmö. Försäkringskassan i Lund tyckte inte att den utsatta situationen räckte för havandeskapspenning, men kassan i Malmö bedömde tvärtom, uppger Sydsvenska Dagbladet.
Havandeskapspenningen infördes för att kvinnor med tunga fysiska arbete skulle slippa jobba under slutet av graviditeten.
Socialstyrelsens har tidigare konstaterat att tolkningarna av lagens möjligheter varierar mellan olika län.

Källa: DN:s internetupplaga