Olika syn på kön

Förskolor har olika förhållningssätt till pojkars och flickors könsorgan.

Förskolor har olika förhållningssätt till pojkars och flickors könsorgan

Personal på förskolor har skilda inställningar till pojkars och flickors könsorgan, visar studien Genusstrukturer i förskolemiljö som har genomförts i samarbete mellan RFSU Uppsala och Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet.
Pojkars könsorgan anses oproblematiska att benämna och ses som en självklar del av pojkarnas kroppar. Men inställningen till såväl benämnandet som förhållandet till flickors könsorgan är mer problematiskt. Förskolepersonalen är ofta osäker på benämnandet av flickors könsorgan, och undviker ofta att prata om dem överhuvudtaget.
– De olika förhållningssätten till pojkars och flickors kön kan enligt resultatet i studien ha stor inverkan på hur barn uppfattar sina egna och andra barns kön. Detta kan i sin tur göra att barn uppfattar att det föreligger en värdeskillnad mellan pojkar och flickor, vilket är mycket problematiskt. Jag är säker på att detta mönster inte är ett fenomen isolerat till förskolan, utan snarare speglar en skillnad i inställning till pojkars och flickors kön som existerar i stora delar av samhället, säger Magnus Gäredal som har utfört studien.