Nikotinstudie underkänns

Läkemedelsverket underkänner studien som hävdar att nikotinplåster är en större risk än rökning för gravida kvinnor

Den spanska studie som varnar gravida för nikotinplåster har en rad problem. Resultaten är mycket osäkra, bland annat på grund av det låga antalet kvinnor som använt nikotinersättning och det låga antalet missbildningar hos barnen, anser Läkemedelsverket.
Deras bedömning är att man utifrån studien inte kan dra slutsatsen att nikotinersättning skulle vara farligare för fostret än om mamman skulle ha fortsatt röka. Studien kommer därmed inte att leda till några förändringar i de tidigare rekommendationerna, som innebär att gravida bör undvika all form av nikotin.
– I de fall där det visar sig vara omöjilgt för kvinnan att sluta röka kan dock behandling med nikotinersättning ske, men det ska i så fall göras i samråd med läkare, skriver Läkemedelsverket på sin hemsida.
Det är sedan tidigare känt att rökning under graviditet bland annat leder till ökad risk för för tidig födsel, sämre tillväxt, låg födelsevikt, ökad dödlighet före, under och efter förlossningen, samt fler missbildningar som exempelvis läppgomspalt.Läs mer på Läkemedelsverkets hemsida