Nyfödda väger mer

Födelsevikten bland svenska barn blir allt högre.

Födelsevikten bland svenska barn blir allt högre.

Födelsevikten bland svenska barn stiger. Andelen barn som är riskabelt stora vid födseln ökar också – och detta i takt med att övervikt blir allt vanligare bland unga kvinnor.
Det visar en studie, baserad på uppgifter från det medicinska födelseregistret om nära 875 000 barn som föddes i Sverige under åren 1992 till 2001.
I slutet av perioden var den genomsnittliga födelsevikten 3 631 gram, en ökning med 35 gram jämfört med tio år tidigare.
Andelen barn med en födelsevikt på 4,5 kilo eller mer var år 2001 4,6 procent, en ökning med nästan en procentenhet sedan början av 1990-talet.
Ökningen är oroväckande, anser Sven Cnattingius, professor vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik vid Karolinska institutet i Solna:
– Så höga födelsevikter är förknippade med ökade risker för att såväl barnet som mamman ska skadas under förlossningen. Dessutom löper barn med hög födelsevikt en betydande överrisk att utveckla övervikt under ungdomen och vuxenåren.
Sambandet mellan mammans egen vikt och hennes barns födelsevikt är tydligt.

Källa: Uppsala Nya Tidnings nätupplaga