Upprop mot nyauktoritära metoder mot barn

Supernannys, timeout och skamvrå – synen på barn har blivit allt mer auktoritär under senare år.

Peppar på tungan, timeout, styggstol och skamvrå är metoder som i allt högre grad börjar återkomma i barnens värld, både hemma, i förskolan och i skolan.

Den auktoritära syn på barnuppfostran som genomsyrar delar av samhället idag har fått många att reagera.

På nätet ligger just nu ett upprop, kallat Barnuppropet. Hittills har många tusen skrivit under uppropet och namnunderskrifterna fortsätter att rasa in. Mats Ekholm, professor i pedagogik vid Karlstads universitet och en av initiativtagarna till Barnuppropet, är positivt överraskad över responsen.

– Vi hade inte riktigt förväntat oss det här gensvaret, säger han.

Avsikten med uppropet är att få ett förändrat tonläge i debatten om barn bland politiker och i media, en insikt om att behovet av ”hårdare tag” inte existerar.

– Vi vill få till stånd en självrannsakande diskussion inom regering och opposition, ett förändrat samtal, säger Mats Ekholm.

Hårdare metoder
Också Lars H Gustafsson, pensionerad barnläkare och författare, har reagerat på hårdare metoder i skolan och förskolan.

– Inget av detta skulle tolereras på en vanlig arbetsplats, konstaterar han i en artikel i Dagens Nyheter, och använder ord som utfrysning, isolering och mobbning.

Tidigare har Inger Ashing och Cecilia Modig, ordförande respektive handläggare på Rädda Barnen, reagerat mot bland annat uppfostringsprogrammen i tv i en debattartikel i Göteborgs-Posten:

– Den strävan efter demokratiska uppfostringsprinciper och respekt för barnets rättigheter som har pågått under lång tid håller på att ersättas av nyauktoritära metoder och lydnadsideal.

Frågan för dagen tycks vara vilka metoder som snabbast och effektivast leder till att barn gör som de bli tillsagda, menar de – men att en metod leder till de resultat man vill uppnå gör den inte lämplig för barnen.

– Barn är inga cirkusdjur som ska tränas med piskan och moroten till önskvärt beteende. De är människor med egna rättigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter är ett kraftfullt instrument att sätta gränser för vad vuxna människor får utsätta barn för, konstaterar de.

Barnkonvention, som ratificerades av Sverige 1990, är också i fokus för Barnuppropet.

– Att göra Barnkonventionen till lag gör det lite besvärligare att smita ifrån sitt ansvar, säger Mats Ekholm.

Vi Föräldrar
Vi Föräldrars chefredaktör Helena Rönnberg är, tillsammans med flera medlemmar från Vi Föräldrars redaktion, några av dem som har skrivit på uppropet.

– Det finns en tendens att vi vuxna idag pratar om barn som problem, som tar plats och inte gör som vi säger. Och så famlar vi efter metoder som ska få barnen att bli följsamma och lätthanterliga. Jag tycker nog historien har visat att det inte alltid är det bästa för ett land att fostra lydiga auktoritetsstyrda medborgare, säger Helena Rönnberg.

– Jag som är chef på min arbetsplats, skulle aldrig behandla min personal på det sätt som vissa metoder menar att man ska behandla sina barn. Jag vill att mina barn ska växa upp till modiga och starka människor, som vågar tänka själva och vet sitt eget värde. Och det lär man inte ut genom att använda skamvrå och maktfullkomlighet.


Så här skriver initiativtagarna själva om Barnuppropet:

”Vi oroas av att tonen mot barn och ungdomar hårdnar i samhället. Det tar sig uttryck såväl inom synen på barnuppfostran, där Supernannyns ideal får föräldrar att lära sig att stöta bort och ignorera sitt barn när det behöver närhet och värme, som inom skolan där tar det sig uttryck i en skolpolitik som i allt högre grad bygger på kontroller och sanktioner istället för stöd i barnens lärande och utveckling. Vi hoppas därför att alla som bryr sig om våra barns väl och ve – såväl vi som möter barnen i vår yrkesutövning som föräldrar, mor-och farföräldrar och andra – reagerar mot detta.”

”År 1989 antogs FN:s barnkonvention. Den ratificerades av Sverige 1990. Trots detta har vi ännu inte inarbetat den i svensk lag, till skillnad från Norge. Detta innebär att brott mot konventionen inte kan beivras i Sverige. Vi uppmanar våra lagstiftare i alla partier och vår regering att göra barnkonventionen till svensk lag. Nästa höst ska Sverige vara EU:s ordförande. Inordna barnkonventionen i den svenska lagen till dess. Det skulle visa på ett ledarskap värt att ta efter. Våra barn är värda den respekten i lagarna.”

För att komma till uppropet, klicka här eller klistra in denna adress i din webbläsare:

http://sites.google.com/site/barnuppropet/