Nyamko Sabuni: ”Vi lovar ökade kvalitetskontroller”

Nu får det vara nog! För stora barngrupper i förskolan har fått  2 265 föräldrar att skriva på Vi Föräldrars protest. Ansvarig minister Nyamko Sabuni ökar kvalitetskontrollerna men tycker i övrigt att problem ska lösas lokalt.

I ett upprop i höstas krävde Vi Föräldrar mindre grupper i förskolan. Där står bland annat att ”Vi Föräldrar kräver att ansvarig minister i nya regeringen tar problemet på allvar, planerar för åtgärder och ser till att åtgärderna genomförs”. Nu har 2 265 föräldrar skrivit på. Nyamko Sabuni är ny jämställdhets- och biträdande utbildningsminister och har ansvar för förskolorna. Hon lovar ökade kvalitetskontroller.
– Vi från regeringen tycker att frågan är så viktig att vi gjort Skolinspektionen till en egen myndighet. De får besöka förskolor och kontrollera att förskolornas verksamhet håller god kvalitet. Om Skolinspektionen skulle anse att en förskolas kvalitet har brister kan de utdöma vite, alltså böter, säger hon.

Men framför allt anser Sabuni att problemet med för stora barngrupper ska lösas av kommunerna själva – och av föräldrarna.
– Kommunerna har ett självstyre i Sverige, jag tycker inte att staten ska ta sig friheter vad gäller makten, säger hon.

Snittet ligger högre
I Skolverkets allmänna råd om kvalitet i förskolan står att ”en gruppstorlek om 15 barn är att föredra”, ändå ligger snittet högre. Visst är det ett problem, säger Sabuni, men hon anser att man inte kan säga exakt när problemet inträder, om det är vid 15 barn eller 12 barn eller kanske 19 barn.
– Man måste anpassa gruppens storlek till en massa olika faktorer som barnens ålder, lokalernas utformning, barnens behov, personaltätheten och så vidare. Just därför är det viktigt att man löser frågan lokalt där de bäst vet hur det ser ut och kan anpassa gruppens storlek efter vad som är bäst.

Men i många fall är det ju ekonomin som avgör hur stora grupperna blir, inte vad som är optimalt för barnet.

– Det är viktigt att kommunerna tar ett ansvar när det blir för stora grupper. Jag håller med om att det är ett probem när det blir för stora barngrupper, men det är faktiskt inte ett problem överallt, det finns höga nöjdhetsnivåer i förskolan. Och grupperna är inte så stora som det kan verka i medierna, i dag är snittet 16–17 barn. Man kan tycka att ett snitt på 15 barn vore bra, men det måste få variera.

2 265 föräldrar har ju skrivit på det här uppropet eftersom de ser stora barngrupper som ett problem. Har de fel?
– Om föräldrar oroar sig finns så klart anledning att följa upp det. Man kan föra en dialog med förskolan, anmäla till Skolinspektionen och i slutändan byta förskola. Jag tycker att föräldrarna ska utöva sin konsumentmakt.

Men många föräldrar har svårt att få förskoleplats. Hur ska de utöva sin makt?

– Det är inte så stora problem som det framställs i medierna, de flesta får plats inom garanterad tid. Men trots det utreder vi förskolegarantin, och om kommunerna inte levererar enligt garantin ska de tvingas betala böter till föräldrarna. På det sättet hoppas vi komma tillrätta med dem som inte lever upp till garantin.

Böter för stora grupper
I medierna har det framförts olika förslag på hur staten skulle kunna agera för minskade barngrupper. Ett förslag är att införa ett statligt tak för storleken på grupperna.
– Nej, ett tak gör ofta så att en viss siffra blir vägledande. Då blir alla grupper lika stora, även där de kanske borde vara mindre, säger Sabuni.

Ett annat förslag är att staten skulle öronmärka pengar för mindre grupper.
– Öronmärkta pengar är inget den här regeringen någonsin använt. Vi tror inte på det, det ger bara kortvariga effekter, säger Sabuni.

Ett annat vanligt förslag är att införa böter för stora grupper.
– På sätt och vis gör vi ju det, stora grupper innebär sämre kvalitet och det kan ju Skolinspektionen utdöma böter för, säger Sabuni.

Vilka är dina personliga råd till föräldrar som ska ge sig in i förskolevärlden?
– Jag är själv i hämta-lämna-racet med mina två barn. Mitt råd är att om något fungerar dåligt så ta kontakt med ansvarig politiker på lokal nivå. Utnyttja den möjligheten, den finns.

 

Ur Vi Föräldrars upprop

”Vi Föräldrar vill att alla barn i förskolan ska få möjlighet att utvecklas till trygga individer. För att det ska vara möjligt måste landets kommuner följa Skolverkets allmänna råd. Det innebär att storleken på varje barngrupp inte bara ska styras av ekonomiska överväganden, utan också av till exempel barnets ålder, behov av särskilt stöd, personalens kompetens och lokalens utformning.

Skolverket hänvisar också till forskning som visar att:
– Cirka 15 barn/grupp är att föredra om barnen ska utvecklas optimalt.
– Barn under 3 år, och barn i behov av särskilt stöd, behöver mindre grupper för att få sina behov tillgodosedda.

Vi Föräldrar kräver att ansvarig minister i nya regeringen tar problemet på allvar, planerar för åtgärder och ser till att åtgärderna genomförs!”