Ny bok om adoption:

"Att bli förälder till ett barn som redan finns"

”Att bli förälder till ett barn som redan finns”

Hur går en adoption till? Hur är samhällets syn på adoption? Vad kräver internationella konventioner av givar- och mottagarländer?
Det är några av de frågor som tas upp i Socialstyrelsens bok Att bli förälder till ett barn som redan finns, en kursbok till den föräldrautbildning som numera är obligatorisk för blivande adoptionsföräldrar som för första gången adopterar från utlandet.
Boken ger också en genomgång av de föreberedelser som behövs inför en adoption och de insikter man som blivande adoptivförälder behöver ha kommit fram till innan man fattar sitt livs viktigaste beslut: att ta emot ett barn som har varit med om åtminstone en separation från någon viktig vuxen.
Boken kan beställas från Socialstyrelsen och laddas ner som pdf från deras hemsida: www.socialstyrelsen.se