Nikotinplåster farligare än rökning för gravida

Nikotinplåster kan vara farligare för fostret än rökning

Risken för missbildningar är högre bland foster vars mammor använt nikotinplåster, än hos foster vars mammor rökt.
Det oväntade resultatet kom spanska forskare fram till efter att ha intervjuat 76 768 gravida kvinnor om deras rökvanor under graviditetens första tolv veckor, och sedan analyserat skadorna hos de nyfödda barnen.
Rent generellt var risken för missbildningar större hos rökande kvinnors barn än hos ickerökande kvinnors barn. Men allra störst var risken hos barn till kvinnor som använt nikotinplåster, och risken för skelettmissbildningar var särskilt stor.
Svenska Folkhälsoinstitutet har redan i dag manat till viss återhållsamhet med användade av plåster under graviditet, eftersom två svenska djurstudier tidigare visat att nikotin i sig är mycket riskfyllt för det ofödda barnet.
Den spanska studien har publicerats i tidskriften Obstetrics and Gynecology.

Källa: Svenska Dagbladets internetupplaga